Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Challenge TB

Challenge TB is het grootste tbc-bestrijdingsproject ter wereld en wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheidsorganisatie United States Agency for International Development (USAID). KNCV Tuberculosefonds geeft leiding aan dit multi-landen project, dat wordt uitgevoerd door negen internationale organisaties.

Challenge TB heeft een looptijd van 5 jaar (van 2015 tot 2019) en is de opvolger van TB CARE I, waaraan KNCV eveneens leiding gaf. Met dit programma konden we wereldwijd meer dan 4 miljoen levens redden. De komende 5 jaar investeert USAID maximaal 525 miljoen dollar in Challenge TB, dat zich richt op tbc-bestrijding in de meest getroffen landen ter wereld.

De belangrijkste doelen van Challenge TB zijn (1) het verbeteren van de toegang tot tbc-zorg, (2) voorkomen van besmetting en ontwikkeling van besmetting naar ziekte en (3) versterken van tbc-service. Er lopen momenteel programma’s in 22 landen in Oost Europa, Centraal Azië, Oost Azië en Afrika: Oekraïne, Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Bangladesh, Burma, Cambodja, India, Indonesië, Vietnam, Botswana, DR Congo, de Oost Afrikaanse Regio, Ethiopië, Malawi, Mozambique, Namibië, Nigeria, Zuid Sudan, Tanzania en Zimbabwe.

De partners in de door KNCV aangestuurde coalitie zijn: American Thoracic Society (ATS), FHi 360, The Union, Japan Anti-Tuberculosis Association (JATA),  Management Sciences for Health (MSH), WHO Stop TB Department, PATH en Interactive Research and Development (IRD).

Lees meer over het project op de speciale Challenge TB website (Engelstalig).

3_logos NEW