klachtenreglement

KNCV Tuberculosefonds wil goede contacten onderhouden met haar donateurs, sponsors en overige relaties. Het correct en tijdig afhandelen van klachten speelt daarbij een belangrijke rol. KNCV Tuberculosefonds neemt klachten serieus. Vandaar dat er een klachtenprocedure is ontwikkeld. Deze procedure geldt voor zowel mondelinge als schriftelijke klachten. Indien nodig nemen wij maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Hier kunt u inzicht krijgen in, en de klachtenprocedure downloaden.