Studiedagen VvAwT

7 en 8 Januari 2016

Studiedagen VvAwT (Vereniging van Artsen Werkzaam in de Tbc-bestrijding)

Informatie: secretariaat Nascholingscommissie VvAwT, mevr. J. Huisman-van Berkel, van.berkel.cons@upcmail.nl