De mensen die het dichtst bij de patiënt staan, lopen het grootste risico deze besmettelijke ziekte ook te krijgen. Vooral kleine kinderen hebben meer kans om tuberculose te ontwikkelen.

Een onbehandelde patiënt met actieve tuberculose kan elk jaar 10 tot 15 andere mensen infecteren. Dit komt vooral in arme gemeenschappen voor, waar mensen klein behuisd zijn en geen geld hebben om naar een dokter te gaan. Vaak weten ze niet eens dat ze tuberculose hebben en besmetten ze onbewust ook anderen. Waaronder hun eigen kinderen.

Kinderen jonger dan vijf jaar zijn extra kwetsbaar omdat hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Daarnaast spelen armoede en ongeletterdheid mee. Ouders zien hun kinderen zieker, koortsiger en magerder worden, maar weten niet waarom. Ze doen wat ze kunnen, maar hebben vaak geen toegang tot goede en betaalbare gezondheidszorg. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Kinderen lopen meer risico op het ontwikkelen van ernstige vormen van tuberculose die vaak dodelijk zijn of hen levenslang gehandicapt kunnen maken.

“ Door besmettelijkheid zijn families extra kwetsbaar voor tuberculose”

Opsporen en behandelen

KNCV Tuberculosefonds wil iedereen met tuberculose actief opsporen, behandelen en genezen. Een belangrijke onderdeel is het controlebezoek door ons getrainde gezondheidswerkers. Gezinsleden die ziek zijn, krijgen direct een behandeling met tbc-medicijnen en gezinsleden die niet aantoonbaar ziek zijn, krijgen een preventieve behandeling. Door ook preventief te behandelen, kunnen we maar liefst 70 tot 90% van de nieuwe tbc-patiënten voorkomen.