Het Tuberculosefonds: mondiaal expert

 

Het Tuberculosefonds heeft meer dan 115 jaar ervaring met TBC-bestrijding en wordt over de hele wereld erkend als de expert op dit terrein. We zijn dan ook de grootste organisatie ter wereld die zich uitsluitend toelegt op het elimineren van de ziekte TBC. De afgelopen twintig jaar heeft het Tuberculosefonds met succes een reeks van maar liefst vier wereldwijde TBC-bestrijdingsprojecten geleid – elk vijf jaar lang – gefinancierd door USAID. Als internationaal centrum voor kennis en expertise combineert het Tuberculosefonds haar rol in de Nederlandse TBC-bestrijding met mondiale betrokkenheid in zo’n 25 landen en is lokaal aanwezig in tien landen.

 

Structurele, effectieve TBC-bestrijdingsprogramma’s

De experts van het Tuberculosefonds geven lokaal advies bij het opzetten van structurele, effectieve TBC-bestrijdingsprogramma’s die passen bij het betreffende land en in lijn zijn met de internationale richtlijnen. Naast strategische planning helpen we ook met onze expertise op specifieke thema’s zoals de gezamenlijke aanpak van TBC en HIV, TBC bij kinderen of het introduceren van innovatieve  technologieën zoals digitale tools die helpen bij therapietrouw. Door samen te werken dragen we onze kennis over. Zo leren we van elkaar en zijn landen steeds beter in staat om hun TBC-bestrijdingsprogramma zelf te organiseren.

 

We genereren bewijs over wat goed gaat, en wat niet

Met wetenschappelijk onderzoek gaan we na in hoeverre hulpmiddelen, richtlijnen, uitvoeringmethoden en nationale TBC-bestrijdingsprogramma’s werken in de praktijk. We genereren bewijs over wat gaat goed en wat niet, hoe het beter kan en wat is nodig voor een succesvolle schaalvergroting? Omdat we over de hele wereld werken kunnen we de kennis en ideeën mondiaal bundelen en beschikbaar maken.

 

Nauw betrokken bij de ontwikkeling van internationaal beleid

Het Tuberculosefonds is als TBC-expert nauw betrokken bij de ontwikkeling van internationaal beleid, richtlijnen en hulpmiddelen. Daarin werken we samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Stop TB Partnership (waarvan het Tuberculosefonds één van de oprichters is) en onze partners in de TBCTA coalitie. Door samen op te trekken met overheden, gezondheidszorgorganisaties, onderzoeksinstituten en lokale non-profit organisaties zorgen we voor een zo effectief mogelijke bestrijding van TBC.