KNCV heeft meer dan 110 jaar ervaring met tbc-bestrijding en wordt over de hele wereld erkend als de expert op dit terrein. Iedere dag werken we aan ons ultieme doel: de dodelijke ziekte tbc de wereld uit helpen.M Bushue Saturday_Market_Portrait_2

We zijn ervan overtuigd dat dat mogelijk is als tbc-bestrijding net als in Nederland wordt opgenomen in nationale gezondheidsprogramma’s en wordt gesteund door alle partijen. Daarom investeren we in de landen waar we werken in betrokkenheid van de particuliere sector en maatschappelijke organisaties, maar ook van patiënten zelf, door hen de mogelijkheden te bieden zichzelf en anderen te helpen. Daarom ook zorgen we altijd voor lokale verankering door het land zelf eigenaar te maken van het tbc-bestrijdingstraject en tijdens iedere missie onze kennis over te dragen aan lokale deskundigen.

Als mondiaal erkende tbc-expert speelt KNCV ook een centrale rol in de internationale beleidsontwikkeling. We identificeren problemen en kansen voor tbc-bestrijding en vertalen dat in gericht onderzoek en praktische ingrepen. Met deze kennis dragen we bij aan internationale richtlijnen. Zo bevechten we tuberculose via de hele keten van programmaontwerp, toepassing, evaluatie en beleidsontwikkeling.