Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

 

Het tijdig behandelen van tbc-patiënten is dé manier om verspreiding van de ziekte te stoppen. Een patiënt die de behandeling is gestart is namelijk al snel niet besmettelijk meer. Maar dan moet je ze wel eerst vinden! KNCV Tuberculosefonds leidt hiervoor speciale hoestteams op in onder andere Nigeria en Mozambique.

De drie belangrijkste taken van hoestteams

  1. Opsporen van hoestende mensen.
  2. Hen vragen naar andere symptomen die kunnen duiden op tuberculose: koorts, nachtzweten of gewichtsverlies.
  3. Bij vermoeden van tuberculose de patiënt verwijzen voor een laboratoriumtest. Als blijkt dat iemand tuberculose heeft, kan de behandeling nog dezelfde dag of uiterlijk de daaropvolgende dag starten.

Verder geven leden van het hoestteam voorlichting over infectiepreventie en delen ze mondkapjes uit om verspreiding van tuberkelbacteriën tijdens hoesten tegen te gaan.

Dubbele impact van hoestteams

  1. Tbc-patiënten vroegtijdig vinden, behandelen én genezen.
  2. Voorkomen dat tuberculose zich verspreidt en nieuwe slachtoffers maakt.

Zo redden we niet één, maar zoveel meer mensen het leven!