Het jaar 2019 was in veel opzichten een jaar van verandering. In het Jaaroverzicht 2019 leest u over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de vooruitgang die we hebben geboekt.

Het grote wereldwijde Challenge TB project (CTB) dat KNCV Tuberculosefonds vijf jaar lang leidde, kwam ten einde en daarmee ook twee decennia financiering van USAID voor vier opeenvolgende grootschalige TBC-programma’s. In 2019 vond daarom binnen het Tuberculosefonds een verantwoorde herstructurering plaats om de organisatie klaar te maken voor een nieuwe toekomst.

Het jaar 2019 was in veel opzichten succesvol, waarbij het Tuberculosefonds uiteenlopende projecten in ten minste 11 landen implementeerde. Het Tuberculosefonds is er klaar voor om haar missie verder te vervullen en bij te dragen aan het wereldwijde doel om TBC te beëindigen.

De coronapandemie die eind 2019 losbarstte, zet de gezondheidszorg wereldwijd onder druk en beïnvloedt op korte termijn ook de diensten voor TBC-patiënten negatief. Het Tuberculosefonds zet zich nu sterk in om de impact van het coronavirus op TBC-diensten te verlichten door haar expertise te delen op gebieden als onder andere infectiecontrole, contactonderzoek, expertise in laboratoria, opleiding op afstand, mobiele en digitale technologieën, screening.

Lees meer in het ‘Jaaroverzicht 2019’.

Het volledige Engelstalige jaarverslag is hier te lezen.