Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

11.3 Richtlijn archivering tuberculosegegevens

Richtlijn gaat in op de eisen vanuit de WGBO en de adviezen van de KNMG. Er worden concrete aanbevelingen gegeven voor de bewaartermijnen in de tbc-bestrijding.