11.3 Richtlijn archivering tuberculosegegevens

Richtlijn gaat in op de eisen vanuit de WGBO en de adviezen van de KNMG. Er worden concrete aanbevelingen gegeven voor de bewaartermijnen in de tbc-bestrijding.