Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

2.4 Gebruikersreglement Nederlands Tuberculose Register

Regelgeving over het gebruik en o.a. de verstrekking aan derden met betrekking tot de gegevens uit het NTR. Ook de taken en samenstelling van de registratiecommissie wordt hierin toegelicht.