Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

3.10 Handleiding voor de interventie DOT

De handleiding is een praktische uitwerking volgend op het rapport van de werkgroep DOT (2.9) Het is geschreven voor professionals en geeft pragmatische aanwijzingen hoe DOT kan worden toegepast in de Nederlandse tbc-bestrijding.