3.15 Leidraad Opschorten van uitzetting van vreemdelingen met tuberculose

Dit document geeft aan welke werkwijze gevolgd moet worden om uitstel van vertrek van ongedocumenteerde vreemdelingen met tuberculose aan te vragen. Het bevat een stappenschema, achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven.