3.2 NVMM Richtlijnen. Mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek 2015

Richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie voor de laboratoriumdiagnostiek van tuberculose.