Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

4.5 Richtlijn Behandeling LTBI

In de richtlijn staat de screening, diagnostiek, medicamenteuze behandeling en (verpleegkundige) begeleiding van LTBI beschreven.