4.5 Richtlijn Behandeling LTBI

In de richtlijn staat de screening, diagnostiek, medicamenteuze behandeling en (verpleegkundige) begeleiding van LTBI beschreven.