5.2 Landenlijst reizigersadvies, BCG-vaccinatie en screening immigranten en asielzoekers

Lijst met tbc-incidentie per land. Wordt jaarlijks geactualiseerd ten behoeve van het BCG-advies, het reizigersadvies en het beleid tav immigranten en asielzoekers.