Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

5.1 Richtlijn vaccinatie met Bacillus Calmette Guerin (BCG) tegen tuberculose

In deze richtlijn, vastgesteld in de CPT van december 2017, is alle relevantie informatie over BCG opgenomen in één document. De bestaande werkinstructies over BCG zijn opgenomen als bijlagen ( ‘Werkinstructie zetten BCG-vaccinatie’ en ‘Werkinstructie HIV-bepaling voorafgaand aan BCG-vaccinatie’) of in de tekst in Hoofdstuk 4 (‘BCG vaccinaties en andere vaccinaties met levend verzwakt vaccin’) en Hoofdstuk 5 (‘Samenloop BCG vaccinatie en electieve operaties’). De losse documenten komen hiermee te vervallen in de kennisbank van deze site.

Een belangrijke wijziging in de richtlijn, is het vervroegen van de leeftijd van vaccinatie (aanbeveling 1). Deze wijziging gaat echter pas in als de landelijke screening middels hielprik op Severe Combined Immune Deficiency (SCID) landelijk is ingevoerd. Tot dan wordt vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden aanbevolen.