6.10 Landenlijst reizigersadvies, BCG-vaccinatie en screening immigranten en asielzoekers

Lijst met tbc-incidentie per land. Wordt jaarlijks geactualiseerd ten behoeve van het BCG-advies, het reizigersadvies en het beleid t.a.v. immigranten en asielzoekers.