6.11 Leidraad voor beleid bij fibrotische afwijkingen die bij radiologische screening worden vastgesteld.

De leidraad beoogt een beschrijving te geven van de indicatiestelling en geeft aanbevelingen omtrent het te volgen beleid.