Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.11 Leidraad voor beleid bij fibrotische afwijkingen die bij radiologische screening worden vastgesteld.

De leidraad beoogt een beschrijving te geven van de indicatiestelling en geeft aanbevelingen omtrent het te volgen beleid.