6.2 Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Advies van de Commissie Wet bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad waarin de vergunningaanvraag voor tuberculosescreening wordt beoordeeld.