Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.3 X-thorax bij zwangeren

In dit document is de werkwijze rondom het maken van thoraxfoto’s in het algemeen en bij zwangerschap beschreven. Hierbij zijn de eisen zoals die in het Stralingsbesluit zijn opgenomen richtinggevend.