Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.4 Protocol tbc-screening, -behandeling en BCG-vaccinatie bij asielzoekers

Protocol van GGD GHOR Nederland waarin de procedures rondom de screening en behandeling van tuberculose worden beschreven voor de diverse doelgroepen binnen het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Alsmede de procedure van de BCG-vaccinatie van kinderen in de COA-opvang. Het betreft een actualisatie van februari 2018.