6.5 Tuberculose in detentie

Het betreft een herziening van de richtlijn opsporing, behandeling en preventieve van tuberculose voor justitiële inrichtingen uit 2016.

Vanaf 2016 zullen de volgende groepen gescreend worden:
• justitiabelen geboren in een land met een incidentie ≥ 10 per 100.000

Voor justitiabelen geboren in een land met een incidentie < 10 per 100.000:
• justitiabelen die de laatste 5 jaar verbleven in een buitenlandse gevangenis òf
• justitiabelen met een eerder doorgemaakte tuberculose òf
• justitiabelen met klachten, mogelijk passend bij tuberculose

De taakverdeling tussen de diverse disciplines en de informatie betreffende het contactonderzoek is opgenomen als bijlage 6.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten