Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.5 TUBERCULOSE in DETENTIE. Herziene richtlijn opsporing, behandeling en preventieve van tuberculose voor justitiële inrichtingen.

Het betreft een herziening van de richtlijn uit 2010. De belangrijkste wijzigingen betreffen de wijzigingen in het gedifferentieerd screenen. De taakverdeling tussen de diverse disciplines en de informatie betreffende het contactonderzoek is in deze versie opgenomen in de bijlagen. Deze richtlijn van DJI (Dienst Justitiële Instellingen) zal in december 2016 worden besproken in de CPT.