Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.5 Tuberculose in detentie

Het betreft een herziening van de richtlijn opsporing, behandeling en preventieve van tuberculose voor justitiële inrichtingen uit 2016.

Vanaf 2016 zullen de volgende groepen gescreend worden:
• justitiabelen geboren in een land met een incidentie ≥ 10 per 100.000

Voor justitiabelen geboren in een land met een incidentie < 10 per 100.000:
• justitiabelen die de laatste 5 jaar verbleven in een buitenlandse gevangenis òf
• justitiabelen met een eerder doorgemaakte tuberculose òf
• justitiabelen met klachten, mogelijk passend bij tuberculose

De taakverdeling tussen de diverse disciplines en de informatie betreffende het contactonderzoek is opgenomen als bijlage 6.