7.1 Richtlijn tuberculose bron- en contactonderzoek

De ‘Richtlijn Tuberculose bron- en contactonderzoek’ beschrijft de theoretische basis voor contactonderzoek, onderliggende methodologie en praktische uitvoering. De richtlijn beoogt een praktische handleiding te zijn voor iedereen die contactonderzoek als routinewerkzaamheid uitvoert of er incidenteel bij betrokken kan worden.