Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

7.2 Structuur voor inschakeling OMT/BAO m.b.t. tuberculoseproblematiek

Werkafspraak waarin de situaties worden beschreven waarin het zinvol kan zijn een landelijk ‘Outbreak Management Team’ (gekoppeld aan de Bestuurlijk Afstemmings Overleg – BAO) bijeen te roepen.