7.2 Structuur voor inschakeling OMT/BAO m.b.t. tuberculoseproblematiek

Werkafspraak waarin de situaties worden beschreven waarin het zinvol kan zijn een landelijk ‘Outbreak Management Team’ (gekoppeld aan de Bestuurlijk Afstemmings Overleg – BAO) bijeen te roepen.