Tuberculose en contactonderzoek

Een belangrijk onderdeel van de tbc-bestrijding in Nederland is het contactonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling tbc-bestrijding van de GGD. In deze folder vind u meer informatie over tuberculose en contactonderzoek. Deze folder is beschikbaar in Engels, Somalisch en Nederlands.