Informatie over tuberculose screening voor immigranten

Tuberculose (tbc) is een ernstige maar wel behandelbare ziekte die veel voorkomt in de wereld. Daarom worden immigranten bij aankomst in Nederland onderzocht op tuberculose. Het onderzoek bestaat uit een longfoto. Het eerste onderzoek is verplicht op grond vanĀ  de Vreemdelingenwet. In de folder vindt u uitleg over de longfoto, wat u moet doen ter voorbereiding van de longfoto en als de longfoto wordt gemaakt.