3.16 Randvoorwaarden voor de huisvesting van asielzoekers met open tuberculose

In deze procedure staat beschreven hoe de verschillende organisaties die betrokken zijn bij asielzoekers, behoren om te gaan met een asielzoeker met (open) tuberculose op het gebied van huisvesting.