3.16 Randvoorwaarden voor de huisvesting van asielzoekers met open tuberculose

In deze procedure staat beschreven hoe de verschillende organisaties die betrokken zijn bij asielzoekers, behoren om te gaan met een asielzoeker met (open) tuberculose op het gebied van huisvesting.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Onze projecten

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgproffessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Kennisbank