Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

91 resultaten

 • 5.1 Richtlijn vaccinatie met Bacillus Calmette Guerin (BCG) tegen tuberculose

  In deze richtlijn, vastgesteld in de CPT van december 2017, is alle relevantie informatie over BCG opgenomen in één document. De bestaande werkinstructies over BCG zijn opgenomen als bijlagen ( […]

 • 9.1 Certificeringsschema voor de publieke gezondheidszorg, 2011

  http://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kwaliteitsmanagement/publicaties/publicatie/3182-een-nieuw-integraal-certificeringsschema-voor-de-publieke-gezondheidszorg-pgz Link naar dit document wat in opdracht van GGD Nederland is gemaakt. Stichting HKZ heeft de bestaande certificatieschema’s voor de Openbare gezondheidszorg (OGZ) herzien en verwerkt tot één integraal […]

 • 8.1 Richtlijn: ‘Naar een afdelings Tuberculose Infectie Preventie Plan’

  Richtlijn uit 2001 waarin de tuberculose-infectierisico’s voor Gezondheidswerkers worden beschreven. Een risicoclassificatie van GGD’en wordt gegeven waarna vervolgens aanbevelingen op het gebied van publieke ruimten, algemene functieruimten en speciale functieruimten […]

 • 8.2 WIP richtlijn Bouw- en inrichtingseisen: Ventilatie isolatiekamers

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Bouw_en_inrichtingseisen_Ventilatie_isolatiekamers_ZKH Link naar deze richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

 • 8.3 WIP richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Tuberculose_ZKH Deze richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft tot doel om de kans op besmetting met tuberkelbacteriën te verkleinen bij patiënten, bezoekers en medewerkers in ziekenhuizen en tuberculosecentra […]

 • 8.4 WIP richtlijn Aerogene isolatie

  https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_A_rogene_isolatie_ZKH/Download/WIP_richtlijn_Aerogene_isolatie Link naar deze richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

 • 8.5 Richtlijn prikaccidenten

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Prikaccidenten_Landelijke_richtlijn_prikaccidenten Link naar deze richtlijn van het LCI, via deze link is zowel het draaiboek als een samenvattingskaart te downloaden.

 • 7.1 Richtlijn tuberculose bron- en contactonderzoek

  De ‘Richtlijn Tuberculose bron- en contactonderzoek’ beschrijft de theoretische basis voor contactonderzoek, onderliggende methodologie en praktische uitvoering. De richtlijn beoogt een praktische handleiding te zijn voor iedereen die contactonderzoek als […]

 • 7.2 Structuur voor inschakeling OMT/BAO m.b.t. tuberculoseproblematiek

  Werkafspraak waarin de situaties worden beschreven waarin het zinvol kan zijn een landelijk ‘Outbreak Management Team’ (gekoppeld aan de Bestuurlijk Afstemmings Overleg – BAO) bijeen te roepen.

 • 6.1 TBC-risicogroepenbeleid

  Dit document geeft een beknopt overzicht van de preventieve interventies gericht op risicogroepen voor tuberculose. In tabel 3 is per risicogroep het beleid samengevat met een verwijzing naar het desbetreffende […]