5 resultaten

 • 4.1 Werkinstructie zetten en aflezen tuberculinehuidtest.

  Werkinstructie waarin zowel het zetten als het aflezen van de tuberculinehuidtest wordt beschreven.

 • 4.2 Richtlijn diagnostiek LTBI

  Download hier de verkorte versie (aanbevelingen en stroomschema’s). Download hier de volledige versie. Deze richtlijn geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de diagnostiek van LTBI bij personen […]

 • 4.5 Richtlijn Behandeling LTBI

  In de richtlijn staat de screening, diagnostiek, medicamenteuze behandeling en (verpleegkundige) begeleiding van LTBI beschreven.

 • 4.6 Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie – NVALT

  Deze richtlijn gaat over patiënten bij wie wordt overwogen immuunsuppressieve medicatie voor te schrijven. Het beschrijft het screeningsbeleid bij immuunsuppressieve medicatie waarvan is aangetoond, of waarvan op grond van het […]

 • 4.7 VAL-LTBI

  Standaard Verpleegkundige Anamnese lijst, bedoeld voor de begeleiding van personen met een LTBI. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten […]