16 resultaten

 • 3.1 LCI-richtlijn Tuberculose

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tuberculose Link naar deze richtlijn op de website van het RIVM met o.a. informatie over de geschiedenis van de ziekte tuberculose, diagnostiek en behandeling. Via de link is ook publieksinformatie […]

 • 3.2 NVMM Richtlijnen. Mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek 2015

  Richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie voor de laboratoriumdiagnostiek van tuberculose.

 • 3.3 Werkinstructie afname sputum

  Werkinstructie beschrijft de procedure rondom het afnemen van sputum. Achtereenvolgens wordt de procedure rondom de spontane sputumafname als afname met behulp van sputuminductie toegelicht.

 • 3.4 Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose, NVALT

  Richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, primair bedoeld voor longartsen en artsen werkzaam in de tbc-bestrijding. Doel van de richtlijn is om aan te geven […]

 • 3.5 Leidraad Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg Rifampicine-resistente tuberculose

  De werkgroep MDR-tuberculose bespreekt op advies van de CPT sinds 2014 alle patiënten met Rifampicine Resistente (RR)-tuberculose en is omgevormd tot de werkgroep RR- tuberculose. De adviezen in deze leidraad […]

 • 3.6 Factsheet Anticonceptie bij Rifampicine en Rifabutin gebruik

  Dit factsheet is bedoeld als achtergrondinformatie voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de behandeling van tbc-patiënten.

 • 3.7 VAL-Tuberculose

  Standaard Verpleegkundige Anamnese lijst, bedoeld voor de begeleiding van patiënten met actieve tuberculose. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten […]

 • 3.8 Handleiding VAL in de tbc-bestrijding

  In deze handleiding van de nieuwe Verpleegkundige Anamneselijst (VAL) wordt toegelicht hoe de VAL tot stand is gekomen en hoe de sociaal verpleegkundige de lijst gebruikt.

 • 3.9 Rapport werkgroep DOT

  Het rapport uit 2000 beschrijft het ontstaan van DOT in Nederland, de ethische en juridische aspecten ervan, de uitvoering van DOT en de randvoorwaarden voor de uitvoering van DOT in […]

 • 3.10 Handleiding voor de interventie DOT

  De handleiding is een praktische uitwerking volgend op het rapport van de werkgroep DOT (2.9) Het is geschreven voor professionals en geeft pragmatische aanwijzingen hoe DOT kan worden toegepast in […]