Wetgeving

De meest belangrijke regelgeving vindt u hieronder weergegeven. De diverse documenten zijn onder de hieronder genoemde zoekterm, die in het blauw weergegeven wordt, te vinden op http://wetten.overheid.nl. Belangrijk bij het zoeken op deze site is dat duidelijk wordt aangegeven in welke categorie documenten wordt gezocht. Deze categorie is daarom in de korte inhoud hieronder vet gemaakt (wet, AMvB,circulaire,enz.)

Download hieronder

In deze wet wordt het stelsel van zorgverzekeringen uitgewerkt, o.a. informatie over samenstelling basispakket, verplicht eigen risico, plicht tot verzekerd zijn.
http://wetten.overheid.nl

Deze wet beschrijft de procedure rondom de toegang tot en het verblijf in Nederland. Ook toezicht hierop wordt uitgewerkt, inclusief vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende maatregelen. Ook bepalingen m.b.t. vertrek, uitzetting en ongewenst verklaring worden besproken. In artikel 64 van deze wet wordt de mogelijkheid genoemd van uitstel van uitzetting in verband met gezondheidsredenen.
http://wetten.overheid.nl

In deze AMvB zijn met name de artikelen 3.21/3.23/3.30/3.79 en 4.46 van belang vanwege de verplichting voor een vreemdeling zich te laten onderzoeken op tuberculose. (zie voor de landen die zijn uitgezonderd het Voorschrift Vreemdelingen 2000). In artikel 4.47 staat hoe de aanmeldingsprocedure bij binnenkomst in Nederland is.
http://wetten.overheid.nl

In deze ministeriƫle regeling zijn de landen aangegeven die uitgezonderd zijn van het verplichte tbc-onderzoek zoals beschreven in het Vreemdelingenbesluit 2000.
http://wetten.overheid.nl

Dit betreft een circulaire waarin allerlei zaken uit de Vreemdelingenwet nader zijn uitgewerkt. Van belang bij aanvragen in het kader van art. 64 van de Vreemdelingenwet is met name artikel A3, 7.5 en het model M54 formulier.
http://wetten.overheid.nl

In deze ministeriƫle regeling is in artikel 9 de keuring rondom tuberculose uitgewerkt, dit dient alleen plaats te vinden bij keurlingen afkomstig uit of wonend in risicogebieden.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank