Wetgeving

De meest belangrijke regelgeving vindt u hieronder weergegeven. De diverse documenten zijn onder de hieronder genoemde zoekterm, die in het blauw weergegeven wordt, te vinden op http://wetten.overheid.nl. Belangrijk bij het zoeken op deze site is dat duidelijk wordt aangegeven in welke categorie documenten wordt gezocht. Deze categorie is daarom in de korte inhoud hieronder vet gemaakt (wet, AMvB,circulaire,enz.)

Download hieronder

In deze wet wordt het stelsel van zorgverzekeringen uitgewerkt, o.a. informatie over samenstelling basispakket, verplicht eigen risico, plicht tot verzekerd zijn.
http://wetten.overheid.nl

Deze wet beschrijft de procedure rondom de toegang tot en het verblijf in Nederland. Ook toezicht hierop wordt uitgewerkt, inclusief vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende maatregelen. Ook bepalingen m.b.t. vertrek, uitzetting en ongewenst verklaring worden besproken. In artikel 64 van deze wet wordt de mogelijkheid genoemd van uitstel van uitzetting in verband met gezondheidsredenen.
http://wetten.overheid.nl

In deze AMvB zijn met name de artikelen 3.21/3.23/3.30/3.79 en 4.46 van belang vanwege de verplichting voor een vreemdeling zich te laten onderzoeken op tuberculose. (zie voor de landen die zijn uitgezonderd het Voorschrift Vreemdelingen 2000). In artikel 4.47 staat hoe de aanmeldingsprocedure bij binnenkomst in Nederland is.
http://wetten.overheid.nl

In deze ministeriële regeling zijn de landen aangegeven die uitgezonderd zijn van het verplichte tbc-onderzoek zoals beschreven in het Vreemdelingenbesluit 2000.
http://wetten.overheid.nl

Dit betreft een circulaire waarin allerlei zaken uit de Vreemdelingenwet nader zijn uitgewerkt. Van belang bij aanvragen in het kader van art. 64 van de Vreemdelingenwet is met name artikel A3, 7.5 en het model M54 formulier.
http://wetten.overheid.nl

In deze ministeriële regeling is in artikel 9 de keuring rondom tuberculose uitgewerkt, dit dient alleen plaats te vinden bij keurlingen afkomstig uit of wonend in risicogebieden.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Onze projecten

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgproffessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Kennisbank