Regelgeving medewerkers

Download hieronder

Dit competentieprofiel is onderdeel van de studiegids van de eerste fase van de Beroepsopleiding voor Arts Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH, profiel Tuberculosebestrijding.

In dit document worden de opleidingseisen voor de scholing in het tuberculoseprofiel beschreven, die de Vereniging van Artsen Werkzaam in de Tbc-bestrijding (VvAwT) stelt aan artsen Maatschappij en Gezondheid (AMG) die de functie ‘arts tuberculosebestrijding’ gaan uitoefenen.

Het Expertisegebied verpleegkundige openbare gezondheidszorg, zoals in dit document beschreven is, kan beschouwd worden als een aanvulling op het Beroepsprofiel verpleegkundige. Klik hier voor de link naar het Beroepsprofiel. In het Expertisegebied wordt in het verlengde van het Beroepsprofiel verpleegkundige de kennis en vaardigheden beschreven die kenmerkend zijn voor de verpleegkundige openbare gezondheidszorg.

In dit document, opgesteld door de Vakgroep Tuberculose van V&VN, worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Functieomschrijving van de sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding (H. 2)
  • Opleidings- en functie-eisen (H. 3)
  • De inwerkperiode (H.4)
  • Handvatten en aanbevelingen voor het ontwikkelen en onderhouden van competenties na de inwerkperiode (H.5)

Het document is bedoeld als handvat voor de sv-tbc en de organisatie waar de sv-tbc werkzaam is.

Er zijn veel verbindingen tussen dit document en de Competentiebeschrijving voor sv-tbc, opgenomen als 10.10 in de kennisbank van deze website.

Veldnorm opgesteld door de beroepsvereniging, gaat in op eisen die gesteld worden aan het minimaal aantal verrichtingen. Geeft ook een link aan met het kwaliteitsregister.

In document, opgesteld door de beroepsvereniging van medisch technisch medewerkers (mtm’ers) MTM BeVe, worden vereiste opleiding, en werkzaamheden beschreven.

Dit document bevat leerdoelen en een praktische planning (inclusief aftekenlijsten) voor de inwerkperiode van MTM ’ers werkzaam in de tbc-bestrijding. Tevens is er een inleiding opgenomen met achtergrondinformatie over de taken van de GGD, de afdeling tbc-bestrijding en de MTM’er.

Document waarin de kwaliteitseisen t.a.v. leren en onderhouden van zetten en aflezen van de tuberculinehuidtest (THT/mantoux), BCG-vaccinatie vaardigheden, venapuncties en het maken van thoraxfoto’s voor MTMers worden weergegeven.

In deze richtlijn worden de verantwoordelijkheden en vereisten rondom de spreekuren voor THT en BCG beschreven.

Dit document is een verdieping van het Expertisegebied Verpleegkundige Openbare Gezondheidszorg en vervangt de documenten ‘Competentiebeschrijvingen voor sociaal verpleegkundigen, werkzaam in de tbc-bestrijding’ uit 2004 en het ‘Ontwikkelingsplan sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding’ uit 2007.

In het document zijn per CanMEDS-rol een aantal competenties uitgewerkt specifiek voor de sv-tbc.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank