Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Regelgeving medewerkers

Download hieronder

Dit competentieprofiel is onderdeel van de studiegids van de eerste fase van de Beroepsopleiding voor Arts Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH, profiel Tuberculosebestrijding.

In dit document worden de opleidingseisen voor de scholing in het tuberculoseprofiel beschreven, die de Vereniging van Artsen Werkzaam in de Tbc-bestrijding (VvAwT) stelt aan artsen Maatschappij en Gezondheid (AMG) die de functie ‘arts tuberculosebestrijding’ gaan uitoefenen.

Het Expertisegebied verpleegkundige openbare gezondheidszorg, zoals in dit document beschreven is, kan beschouwd worden als een aanvulling op het Beroepsprofiel verpleegkundige. Klik hier voor de link naar het Beroepsprofiel. In het Expertisegebied wordt in het verlengde van het Beroepsprofiel verpleegkundige de kennis en vaardigheden beschreven die kenmerkend zijn voor de verpleegkundige openbare gezondheidszorg.

Het ontwikkelingsplan beschrijft per competentie uit het doel waaraan een sv-tbc moet voldoen en het wenselijke niveau. Van het ontwikkelingsplan kan gebruik gemaakt worden tijdens de eerste inwerkperiode, maar ook kan men het als lerende professional benutten om de eigen ontwikkeling te volgen. Het kan tenslotte ook behulpzaam zijn bij functioneringsgesprekken.

Veldnorm opgesteld door de beroepsvereniging, gaat in op eisen die gesteld worden aan het minimaal aantal verrichtingen. Geeft ook een link aan met het kwaliteitsregister.

In document, opgesteld door de beroepsvereniging van medisch technisch medewerkers (mtm’ers) MTM BeVe, worden vereiste opleiding, en werkzaamheden beschreven.

Dit document bevat leerdoelen en een praktische planning (inclusief aftekenlijsten) voor de inwerkperiode van MTM ’ers werkzaam in de tbc-bestrijding. Tevens is er een inleiding opgenomen met achtergrondinformatie over de taken van de GGD, de afdeling tbc-bestrijding en de MTM’er.

Document waarin de kwaliteitseisen t.a.v. leren en onderhouden van zetten en aflezen van de tuberculinehuidtest (THT/mantoux), BCG-vaccinatie vaardigheden, venapuncties en het maken van thoraxfoto’s voor MTMers worden weergegeven.

In deze richtlijn worden de verantwoordelijkheden en vereisten rondom de spreekuren voor THT en BCG beschreven.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank