Algemeen

Download hieronder

Het Handboek is geschreven voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met tuberculose en tbc-patiënten. In het Handboek wordt via links naar de diverse richtlijnen en werkinstructies verwezen voor meer gedetailleerde informatie.
Deze herziene uitgave is een update van het Handboek 2020.

Document waarin het doel, de werkwijze en samenstelling van de CPT wordt beschreven. Ook is er informatie opgenomen over de werkgroepen van de CPT.

Richtlijn gaat in op de eisen vanuit de WGBO en de adviezen van de KNMG. Er worden concrete aanbevelingen gegeven voor de bewaartermijnen in de tbc-bestrijding.

In 2011 is er door KNCV Tuberculosefonds een evaluatie gedaan van het gebruik van voorlichtingsmaterialen. Eén van de punten die hieruit naar voren kwam was de behoefte aan een standaard voor het gebruik van voorlichtingsmaterialen. De werkgroep voorlichting van de CPT heeft met deze werkinstructie geprobeerd ‘een state of the art’voor het gebruik van voorlichtingsmateriaal neer te zetten.

Dit protocol van GGD/GHOR Nederland beschrijft hoe cliënten die een tbc-onderzoek ondergaan bij de GGD worden voorgelicht.

Document waarin per doelgroep de financiering van zorg bij tuberculose wordt uitgelegd. Hyperlinks in het document verwijzen naar:

  • internetpagina’s van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering van zorg,
  • handleidingen en protocollen.

In dit document, opgesteld door KNCV Tuberculosefonds, worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Tuberculose: overdracht en ontwikkeling (H. 1)
  • Diagnostiek (H. 2)
  • Tuberculinehuidtest (THT) & Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) (H. 3)
  • Sputumonderzoek (H. 4)
  • De behandeling van LTBI en tuberculose (H. 5)
  • Preventie van LTBI en tuberculose (H. 6)
  • BCG-vaccinatie (H. 7)

Het document is bedoeld als leerboek voor medisch technisch medewerkers (mtm’ers) die de basiscursus volgen, maar kan tevens als naslagwerk worden gebruikt. Deze versie betreft een update van het eerste leerboek uit 1999.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank