Surveillance

Download hieronder

Dit boekje is bedoeld voor alle praktiserende artsen en hoofden van laboratoria en heeft als doel te helpen bij het toepassen van de vernieuwde meldingsplicht in de praktijk.

Regelgeving over het gebruik en o.a. de verstrekking aan derden met betrekking tot de gegevens uit het NTR. Ook de taken en samenstelling van de registratiecommissie wordt hierin toegelicht.

Het doel van dit format voor regionale rapportages is de definitie van eenzelfde wijze verzamelde, geregistreerde en gerapporteerde gegevens op basis waarvan vergelijk met andere GGD’en, tbc-regio’s of landelijke gegevens mogelijk is.
Deze gegevens zijn bedoeld voor:

  • regionale surveillance en epidemiologie
  • managementinformatie
  • verstrekking op aanvraag aan landelijke organisaties (KNCV, Cib, IGZ)
Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank