Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Latente Tuberculose Infectie (LTBI)

Download hieronder

Werkinstructie waarin zowel het zetten als het aflezen van de tuberculinehuidtest wordt beschreven.

Download hier de verkorte versie (aanbevelingen en stroomschema’s).

Download hier de volledige versie.

Deze richtlijn geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de diagnostiek van LTBI bij personen die gescreend worden naar aanleiding van een reële kans op blootstelling. Op grond van deze inzichten zijn aanbevelingen opgesteld met betrekking tot de toepassing en de interpretatie van de diagnostische testen.

De richtlijn is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij de diagnostiek van LTBI. Deze richtlijn is niet bedoeld voor de diagnostiek van LTBI voorafgaand aan een behandeling met immuunmodulerende medicatie. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan een CBO richtlijn; totdat deze richtlijn operationeel is, wordt verwezen naar het “Statement Tuberculose en TNF-α blokkerende therapie”

In de richtlijn staat de screening, diagnostiek, medicamenteuze behandeling en (verpleegkundige) begeleiding van LTBI beschreven.

Richtlijn bedoeld om te komen tot een uniforme screening op LTBI en tuberculose voorafgaande aan de behandeling met TNF-α blokkers.

Standaard Verpleegkundige Anamnese lijst, bedoeld voor de begeleiding van personen met een LTBI. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten behoeve van het vaststellen van verpleegproblemen, verpleegkundige diagnoses en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank