Latente Tuberculose Infectie (LTBI)

Download hieronder

Werkinstructie waarin zowel het zetten als het aflezen van de tuberculinehuidtest wordt beschreven.

Download hier de verkorte versie (aanbevelingen en stroomschema’s).

Download hier de volledige versie.

Deze richtlijn geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de diagnostiek van LTBI bij personen die gescreend worden naar aanleiding van een reële kans op blootstelling. Op grond van deze inzichten zijn aanbevelingen opgesteld met betrekking tot de toepassing en de interpretatie van de diagnostische testen.

De richtlijn is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij de diagnostiek van LTBI. Deze richtlijn is niet bedoeld voor de diagnostiek van LTBI voorafgaand aan een behandeling met immuunmodulerende medicatie. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan een CBO richtlijn; totdat deze richtlijn operationeel is, wordt verwezen naar het “Statement Tuberculose en TNF-α blokkerende therapie”

In de richtlijn staat de screening, diagnostiek, medicamenteuze behandeling en (verpleegkundige) begeleiding van LTBI beschreven.

Deze richtlijn gaat over patiënten bij wie wordt overwogen immuunsuppressieve medicatie voor te schrijven. Het beschrijft het screeningsbeleid bij immuunsuppressieve medicatie waarvan is aangetoond, of waarvan op grond van het werkingsmechanisme aannemelijk lijkt dat het het risico op (reactivatie van latente) tuberculose verhoogt.

De richtlijn is hier te vinden.

Standaard Verpleegkundige Anamnese lijst, bedoeld voor de begeleiding van personen met een LTBI. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten behoeve van het vaststellen van verpleegproblemen, verpleegkundige diagnoses en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank