Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Latente Tuberculose Infectie (LTBI)

Download hieronder

Werkinstructie waarin zowel het zetten als het aflezen van de tuberculinehuidtest wordt beschreven.

In de richtlijn wordt ingegaan op inhoudelijke en praktische vragen rondom de implementatie van IGRA in de praktijk.

Aan de hand van 2 stroomschema’s wordt aangegeven hoe positieve tuberculinereacties kunnen worden geïnterpreteerd. Een toelichting en een rationale geven uitleg over beide stroomschema’s en overwegingen bij de interpretatie.

In de richtlijn staat de screening, diagnostiek, medicamenteuze behandeling en (verpleegkundige) begeleiding van LTBI beschreven.

Richtlijn bedoeld om te komen tot een uniforme screening op LTBI en tuberculose voorafgaande aan de behandeling met TNF-α blokkers.

Standaard Verpleegkundige Anamnese lijst, bedoeld voor de begeleiding van personen met een LTBI. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten behoeve van het vaststellen van verpleegproblemen, verpleegkundige diagnoses en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank