Bron- en contactonderzoek

Download hieronder

Deze  richtlijn beschrijft de theoretische basis voor bron- en contactonderzoek, de onderliggende methodologie en praktische uitvoering. Het is een praktische handleiding voor iedereen die contactonderzoek als routinewerkzaamheid uitvoert of er incidenteel bij betrokken kan worden. Om het gebruik als handleiding te vergemakkelijken is er naast de volledige versie ook een verkorte versie beschikbaar.

Klik hier voor de volledige versie van de richtlijn.

Klik hier voor de verkorte versie van de richtlijn (aanbevelingen, stappenplan en stroomschema)

Werkafspraak waarin de situaties worden beschreven waarin het zinvol kan zijn een landelijk ‘Outbreak Management Team’ (gekoppeld aan de Bestuurlijk Afstemmings Overleg – BAO) bijeen te roepen.

Richtlijn van ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) waarin de regelgeving rondom contactonderzoeken in vliegtuigen wordt beschreven.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank