Bron- en contactonderzoek

Download hieronder

De ‘Richtlijn Tuberculose bron- en contactonderzoek’ beschrijft de theoretische basis voor contactonderzoek, onderliggende methodologie en praktische uitvoering. De richtlijn beoogt een praktische handleiding te zijn voor iedereen die contactonderzoek als routinewerkzaamheid uitvoert of er incidenteel bij betrokken kan worden.

Werkafspraak waarin de situaties worden beschreven waarin het zinvol kan zijn een landelijk ‘Outbreak Management Team’ (gekoppeld aan de Bestuurlijk Afstemmings Overleg – BAO) bijeen te roepen.

Richtlijn van ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) waarin de regelgeving rondom contactonderzoeken in vliegtuigen wordt beschreven.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank