Botswana

BotswanaBotswana wordt algemeen gezien als een van de succesvolste ontwikkelingslanden van Afrika. Het land wordt echter zwaar getroffen door de dubbele epidemie van tuberculose en hiv. De regering van Botswana voert een brede campagne tegen hiv/aids, en dit vergt veel van de gezondheidszorg. Er is een tekort aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel, en zorgverleners zijn overbelast. Botswana kampt met een tbc-noodsituatie die vooral aangejaagd wordt door de hiv-epidemie. Bovendien is tbc de voornaamste doodsoorzaak onder mensen met hiv. De twee ziekten zijn zodanig in elkaar vervlochten dat ze samen moeten worden bestreden.

Botswana heeft mede dankzij KNCV Tuberculosefonds de bestrijding van tbc volledig geïntegreerd in de basisgezondheidszorg. De zorg voor tbc-patiënten wordt aangeboden via een decentraal netwerk van meer dan 670 zorginstellingen (ziekenhuizen, klinieken en gezondheidsposten) verspreid door het hele land.

KNCV Tuberculosefonds biedt technische ondersteuning aan Botswana op verschillende terreinen van tbc- en tbc/hiv-bestrijding. Wij zijn de leidende partner en enige uitvoerder van het Challenge TB project in Botswana.

We richten onder meer op het uitvoeren van een programmatische aanpak van multiresistente tuberculose (MDR-tbc), en op de opbouw van een netwerk van kwaliteit-gewaarborgde laboratoria voor tbc-onderzoek.

MDR-tbc neemt toe in Botswana. De gezondheidszorg worstelt daardoor met de steeds gecompliceerdere vormen van tbc, die bovendien erg duur zijn om te behandelen. Op vijf locaties in het land wordt gespecialiseerde MDR-tbc zorg aangeboden. KNCV heeft geholpen met de uitvinding van een service-op-afstand die patiënten helpt met omgaan met de bijwerkingen van de behandeling voor MDR-tbc. (Tele-audio service voorkomt doofheid als bijwerking van MDR-tbc behandeling.)

KNCV geeft in Botswana prioriteit aan de ondersteuning van:

  • Betere toegang tot en gebruik van het diagnostisch instrument GeneXpert MTB /RIF;
  • Goede tbc-data management, bijvoorbeeld via het GxAlert initiative ;
  • Verbeterde transport- en verbindingssystemen voor de diagnose van tbc, MDR-tbc en hiv/tbc. Een dergelijke gecombineerde aanpak leidt tot een snellere diagnose-omlooptijd en dit is essentieel om patiënten de juiste behandeling te kunnen bieden;
  • De volledige uitvoering van projecten met Global Fund-financiering;
  • Verhoging van de betrokkenheid van de gemeenschap bij het vinden en behandelen van mensen met tbc, en betere ondersteuning bieden aan patiënten;
  • Opbouw van capaciteit in diagnostiek en management voor de aanpak van tbc bij kinderen;
  • Het samenvoegen van elektronische data management systemen tot één uniform systeem; de koppeling met het GxAlert data management systeem; en het faciliteren van betere uitwisseling met hiv-programma’s.