Ondersteunen van individuele patiënten

Patiëntenparticipatie
foto trainingen Annet small v2Ook binnen de tbc-bestrijding in Nederland zien we het belang van een patiënt gerichte aanpak. Daarom is KNCV Tuberculosefonds gestart met het ontwikkelen van een forum, waar (ex)patiënten) ervaringen uitwisselen, elkaar informeren en helpen. Daarnaast wordt participatie van patiënten in trainingen, ontwikkeling van voorlichtingsfolders en richtlijnen ingezet en verder uitgewerkt.
Uit de gesprekken met patiënten in het forum is de wens naar voren gekomen om een bredere plek te creëren waar (ex)patiënten ervaringen met elkaar kunnen delen. Hiervoor wordt door KNCV Tuberculosefonds een facebookpagina opgezet. Op deze facebookpagina is het mogelijk om als tbc-patiënt/ex-patiënt ervaringen te delen met elkaar.

Fonds Bijzondere Noden
Het Fonds Bijzondere Noden biedt financiële steun aan in Nederland verblijvende tuberculosepatiënten die over onvoldoende financiële middelen beschikken om eventuele extra kosten te kunnen betalen. Sinds 1979 wordt dit fonds beheerd door KNCV Tuberculosefonds.
Door patiënten te helpen met een kleine financiële ondersteuning zijn zij beter in staat de behandeling af te ronden.
De laatste jaren wordt het belang van ’incentives’ steeds duidelijker, dit zijn kleine beloningen die de patiënt motiveren de behandeling vol te houden

Procedure van de aanvraag
De sociaal-verpleegkundige van de GGD die de tuberculosepatiënt begeleidt, beoordeelt in overleg met de patiënt of aanvullende ondersteuning nodig is en in welke vorm dit zinvol is. In de behandelcentra voor tuberculosepatiënten (Beatrixoord of Dekkerswald) wordt de aanvraag gedaan door het maatschappelijk werk. De aanvraag wordt bij voorkeur in het begin van de behandeling gedaan als de eerste kosten worden gemaakt. In nauw overleg met de patiënt wordt een beloning gezocht die geschikt is met als doel therapietrouw te bevorderen.
De commissieleden van het FBN beoordelen of de aanvraag gehonoreerd kan worden.

Overleg
Voor overleg over een aanvraag kan contact worden opgenomen met een verpleegkundig consulent van KNCV Tuberculosefonds, rianne.vanhunen@kncvtbc.org

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.