We helpen landen om effectieve tbc-bestrijding te organiseren

De experts van KNCV geven lokaal advies bij het opzetten van structurele, effectieve tbc-bestrijdingsprogramma’s die passen bij het betreffende land en in lijn zijn met de internationale richtlijnen. Naast strategische planning helpen we ook met onze expertise op specifieke thema’s zoals de gezamenlijke aanpak van tbc en hiv, tbc bij kinderen of het opzetten van digitale registratiesystemen. Door samen te werken dragen we onze kennis over. Zo leren we van elkaar en zijn de landen steeds beter in staat om hun tbc-bestrijdingsprogramma zelf te organiseren.

We zorgen voor het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis

Met wetenschappelijk onderzoek gaan we na in hoeverre hulpmiddelen, richtlijnen, uitvoeringmethoden en nationale tbc bestrijdingsprogramma’s werken in de praktijk. Wat gaat goed en wat niet, hoe kan het beter en wat is nodig voor een succesvolle schaalvergroting? Omdat we over de hele wereld werken kunnen we de kennis en ideeën mondiaal bundelen en beschikbaar maken.

We spelen een centrale rol in internationale beleidsontwikkeling en belangenbehartiging

KNCV is als tbc-expert nauw betrokken bij de ontwikkeling van internationaal beleid, richtlijnen en hulpmiddelen. Daarin werken we samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Stop TB Partnership (waarvan KNCV één van de oprichters is) en onze partners in de TBCTA coalitie. Door samen op te trekken met overheden, gezondheidszorgorganisaties, onderzoeksinstituten en lokale non-profit organisaties houden we tuberculose op de agenda van de internationale volksgezondheid.