Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

De nieuwste cijfers:

In 2016 werd er bij 889 mensen de diagnose tuberculose vastgesteld (Bron: RIVM). We zien al jaren een gestage daling van het aantal tbc-patiënten in Nederland.

Personen met tbc grafiek

Bron: www.tbc-online.nl

Bij 1 op de 4 tbc-patiënten was er in 2014 sprake van de meest besmettelijke vorm van tuberculose (open tuberculose). Deze vorm van tuberculose daalt sterk, in de laatste tien jaar is het aantal gevallen van open tuberculose in Nederland gehalveerd.

Tuberculose is in Nederland vooral een importziekte geworden, 72% van de tbc-patiënten is niet in Nederland geboren.

MDR (Multi Drug Resistente) – tuberculose

Een heel belangrijk en groeiend wereldwijd probleem bij tuberculose, is de toename van gevallen van tuberculose die resistent (ongevoelig) zijn voor de meest gebruikte medicatie. Het percentage patiënten met MDR-tbc in Nederland is gelukkig nog steeds beperkt gebleven. In 2016 werden er 13 patiënten met MDR-tuberculose gediagnostiseerd in Nederland.

Meer informatie over deze resistente vorm van tuberculose leest u bij “Is tuberculose goed te behandelen?

Meer informatie over het voorkomen van tuberculose vindt u hier.