Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

Wanneer bij iemand de diagnose longtuberculose wordt gesteld, kan dit besmettelijk zijn voor anderen. In Nederland heeft ongeveer één op de vier tbc-patiënten ‘sputumpositieve longtuberculose’, de meest besmettelijke vormIs tuberculose altijd besmettelijk van tuberculose.

Als we willen bepalen hoe besmettelijk iemand is geweest voor zijn of haar omgeving, dan zijn er 3 belangrijke punten:

1. De patiënt.

Een tbc-patiënt is besmettelijk wanneer er afwijkingen zijn in de longen met een open verbinding naar de luchtwegen. We spreken dan ook wel van “open tuberculose”. Met de ademhaling kunnen dan bacteriën in minuscule druppeltjes (aërosolen) in de lucht worden verspreid. Vooral door krachtig hoesten en niezen kunnen veel bacteriën worden uitgeademd.

2. Het contact.

Hoe groot de kans is dat anderen geïnfecteerd worden is echter ook afhankelijk van hoe vaak je iemand hebt gezien, en in welke ruimte dit was. Het risico op tuberculose is veel groter als je bijvoorbeeld dagelijks met iemand hebt gecarpooled, dan wanneer je iemand wel eens tegenkomt bij het boodschappen doen. Daarom zullen in eerste instantie ook altijd eerst de mensen worden onderzocht die intensief contact hebben gehad met de bron (= de persoon met besmettelijke tuberculose), vaak zijn dit de directe huisgenoten.

3. De gevoeligheid van de contactpersoon voor infecties.

Personen met een verminderde afweer voor infecties zoals HIV-geïnfecteerden, personen met bepaalde vormen van kanker, nierpatiënten en personen die bepaalde medicatie gebruiken, zijn gevoeliger voor tuberculose. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan vijf jaar. De kans dat deze personen ziek worden na een infectie met de tuberculosebacterie is groter. Deze mensen worden in geval van een contact met een besmettelijke bron met voorrang onderzocht.

Tuberculose kan alleen worden overgedragen door direct contact, door samen met iemand met besmettelijke tuberculose in één ruimte te zijn. De bacteriën kunnen enige tijd in de ruimte blijven hangen, dit is afhankelijk van o.a. de ventilatie van de ruimte. Je kunt tuberculose niet overdragen via handen geven, serviesgoed, enz. En ook niet meenemen naar derden, bijvoorbeeld naar je kinderen thuis. Iemand is pas een “gevaar” voor anderen, als hij of zij zelf een besmettelijke vorm van tuberculose heeft.