Wat betekent een infectie met de TBC-bacterie?

longfoto

Wat betekent een infectie met de TBC-bacterie?

Als iemand de druppeltjes met een TBC-bacterie inademt die door iemand met een besmettelijke vorm van tuberculose in een ruimte zijn gehoest, kunnen er twee dingen gebeuren:

  • Meestal duwen de trilhaartjes in de luchtwegen de bacteriën weer naar buiten. De bacteriën komen dan niet in de longen terecht. Er is niets met de persoon gebeurd.
  • Naarmate er meer bacteriën worden ingeademd, is de kans groter dat enkele bacteriën de gehele luchtweg passeren zonder dat zij naar buiten worden gewerkt. Zij komen dan in de longen terecht en nestelen zich daar. De persoon is ‘geïnfecteerd’. Iemand is dan niet ziek en niet besmettelijk, en merkt zelf ook niets.
  • Als iemand geïnfecteerd is met de TBC-bacterie is er een kans van ongeveer 10 procent dat deze persoon de ziekte tuberculose krijgt. Deze kans is het grootst in de eerste twee jaar na infectie. De incubatietijd – de tijd van infectie tot ontwikkeling van de ziekte – varieert bij tuberculose van enkele weken tot vele jaren.

Extra risico:
Personen die een verminderde afweer hebben, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde medicijnen of  bepaalde ziekten, hebben een hogere kans dat zij na infectie de ziekte tuberculose ontwikkelen.

Zie voor meer informatie de folder: Wat is een tuberculose infectie?