Wat is een contactonderzoek?

Een belangrijk onderdeel van de TBC-bestrijding in Nederland is het contactonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling TBC-bestrijding van de GGD.

Als er sprake is van besmettelijke tuberculose zal door de sociaal verpleegkundige van de GGD een onderzoek worden opgestart bij de contacten van de patiënt. Het doel van het contactonderzoek is om geïnfecteerde contacten zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Hiermee wordt voorkomen dat er meer mensen tuberculose krijgen.

Als het onbekend is waar en wanneer iemand met een niet-besmettelijke vorm van tuberculose geïnfecteerd is geraakt en er aanwijzingen zijn dat de infectie recent moet zijn opgetreden, kan het zijn dat de GGD in de directe omgeving van de patiënt op zoek gaat naar de infectiebron.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook lezen in de folder “Tuberculose en contactonderzoek