“Ik heb tuberculose, en heel veel vragen …”

In Nederland worden TBC-patiënten begeleid door een sociaal verpleegkundige van de GGD. Tijdens deze begeleiding is er ook ruimte voor meer algemene zaken, zoals omgaan met tuberculose en het taboe wat er vaak nog op de ziekte rust. Maar soms hebben mensen behoefte om dat wat zij meemaken ook te delen met anderen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. KNCV Tuberculosefonds heeft hiervoor een Facebook-pagina opgezet. Op deze Facebook-pagina is het mogelijk om als (ex)TBC-patiënt ervaringen te delen met elkaar. We hebben voor een besloten Facebookpagina gekozen waarbij voor buitenstaanders de leden en de berichten niet zichtbaar zijn, alleen de beheerder is zichtbaar.

Heeft u ook behoefte om uw ervaringen te delen met anderen? Of heeft u vragen waarover u graag eens met andere patiënten wilt overleggen? Meldt u dan aan voor deze Facebook-pagina ‘Lotgenoten KNCV Tuberculosefonds’. Om toegang te verkrijgen wordt men gevraagd drie vragen te beantwoorden, waarna de beheerder u toegang zal geven tot de groep of (met redenen) zal afwijzen.

Als u eerst meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de beheerder van pagina Niesje Jansen, verpleegkundige, senior consulent KNCV Tuberculosefonds, niesje.jansen@kncvtbc.org.