“Ik heb tuberculose, en heel veel vragen …”

In Nederland worden TBC-patiënten begeleid door een sociaal verpleegkundige van de GGD. Tijdens deze begeleiding is er ook ruimte voor meer algemene zaken, zoals omgaan met tuberculose en het taboe wat er vaak nog op de ziekte rust. Maar soms hebben mensen behoefte om dat wat zij meemaken ook te delen met anderen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. KNCV Tuberculosefonds heeft hiervoor een Facebook-pagina opgezet. Op deze facebookpagina is het mogelijk om als (ex)TBC-patiënt ervaringen te delen met elkaar. We hebben voor een besloten Facebookpagina gekozen waarbij voor buitenstaanders zowel de leden en de berichten niet zichtbaar zijn.

Heeft u ook behoefte om uw ervaringen te delen met anderen? Of heeft u vragen waarover u graag eens met andere patiënten wilt overleggen? Meldt u dan aan voor deze Facebookpagina via één van de beheerders van de pagina, Niesje Jansen,  niesje.jansen@kncvtbc.org  

Ook als u eerst nog meer informatie wilt, kunt u contact met haar opnemen.