Mondneusmasker

TB in NigeriaEen masker dat effectief is bij de preventie van tuberculose dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Goed afsluiten van mond en neus
  • Een filterefficiency van tenminste 95% voor deeltjes > 1 um
  • Een lekkage van niet meer dan 10%

Het masker dient te voldoen aan de Europese richtlijn EN149-2001 en is van het type FFP-2. ( Bij gebruik door een patiënt met besmettelijke tuberculose, mag het masker niet voorzien zijn van een uitademingsventiel).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling tbc-bestrijding van de GGD.