Welke maatregelen moet u nemen?

Het is altijd verstandig om bij reizen naar landen waar tuberculose veel voorkomt een aantal algemene voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van hevige ‘hoesters’. Soms lukt dat niet, dan kunt u zelf een aantal voorzorgsmaatregelen nemen:
  – zoveel mogelijk door uw neus ademen
  – uw mond afdekken met een sjaal, zakdoek of daartoe geëigend masker
 • Kleine, donkere en slecht geventileerde ruimten – kleine behuizing, hutten, krottenwoningen in sloppenwijken – vergroten de kans op besmetting. Houd hier rekening mee.
 • Een goede hoesthygiëne (“hand voor de mond”, afwenden van het gezicht) is een belangrijk preventief middel bij tuberculose.

Contact opnemen met de afdeling tbc-bestrijding

In de onderstaande gevallen adviseren wij u bij een reis naar een land waar veel tuberculose voorkomt een afspraak te maken bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD:

 • Als u door ziekte of door het gebruik van medicijnen een verminderde weerstand heeft.

Óf

 • Als u 1 maand of langer gaat werken of verblijven in een ziekenhuis, een gevangenis of een instelling voor daklozen, verslaafden, vluchtelingen of hiv-geïnfecteerden.

Óf

 • Als u langer dan 3 maanden in deze gebieden gaat verblijven. Dit geldt ook voor regelmatige korte reizen binnen één jaar, die samen langer zijn dan 3 maanden.

Óf

 • Als u regelmatig met kinderen jonger dan 5 jaar reist die niet met BCG zijn gevaccineerd én u verwacht dat het kind vóór de leeftijd van 5 jaar in totaal minstens 3 maanden in deze gebieden zal verblijven.

Wat zal de afdeling tbc-bestrijding van de GGD doen?

Afhankelijk van het risico op infectie dat u loopt zal de GGD u adviseren over:

 • Vaccinatie met BCG vóór de reis (bij voorkeur minimaal 6 weken voor vertrek)

En/of

 • Controle op tbc-infectie na de reis. In sommige situaties zal er ook een controle voor vertrek worden geadviseerd.

Een advies over wat te doen met betrekking tot tuberculose als u op reis gaat zal altijd een advies op maat moeten zijn, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

U kunt hiervoor o.a. terecht bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD in uw regio