Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

Met de oprichting van een fonds op naam bepaalt u zelf de bestemming van uw schenking. Ook profiteert u van fiscale voordelen.

Dat klinkt wellicht als een zakelijke transactie maar voor veel mensen is de reden voor een fonds op naam veel emotioneler. Zo ook bijvoorbeeld voor Dina Boonstra, oprichtster van het Jakob & Carolina Fonds. Zij verwoordt dit als volgt.

Dina Boonstra: “Ik zie het fonds als de ultieme verbinding tussen de Nederlandse tbc-historie, belichaamd in mijn vader Jakob Boonstra, de uiterst belangrijke steun van mede- en ex-patiënten zoals Carolina in de huidige tijd en het werk van de mensen binnen organisaties als KNCV. Zij zullen er in de toekomst voor zorgen dat tbc definitief tot het verleden behoort”.

Jakob & Carolina Fonds
Dina Boonstra richtte het Jacob & Carolina fonds op ter ondersteuning van het opzetten en uitvoeren van (beleid voor) deskundigheidsbevordering van voormalige tbc-patiënten die sociale steun bieden aan patiënten.

Richt uw eigen fonds op
Een fonds op naam kan op ieder gewenst moment tijdens uw leven, maar ook bijvoorbeeld na uw overlijden, bij testament, worden opgericht.

U bepaalt dan als particulier, stichting of bedrijf zelf hoe uw geld wordt besteed. Als u bij KNCV Tuberculosefonds een fonds op naam opricht, richt het fonds zich op een bepaalde doelstelling in de (wereldwijde) strijd tegen tuberculose.

Zo kunt u jarenlang uw familienaam, bedrijfsnaam of de naam van een dierbare overledene aan een specifiek deelgebied van het werk van KNCV Tuberculosefonds verbinden.

Bepaal het doel
Als oprichter van het fonds op naam bepaalt u dus zelf aan welk deelgebied van het werk van KNCV Tuberculosefonds uw financiële steun wordt besteed.

Uiteraard informeren en adviseren wij u graag zodat u een keuze kunt maken waar u helemaal achter staat.

Voorwaarden en aandachtspunten
Aan het oprichten van een fonds op naam zijn wel een aantal voorwaarden van belang;

  • Voor het oprichten van een fonds op naam is een minimum (start-)bedrag vereist;
  • U bepaalt zelf de naam van uw fonds;
  • De looptijd van het fonds bepaalt u zelf (maximaal 20 jaar);
  • De doelstelling van uw fonds past binnen het werkterrein van KNCV Tuberculosefonds

Fiscale voordelen
Zowel U als het KNCV Tuberculosefonds profiteren van fiscale voordelen;

  • een eenmalige schenking is ineens aftrekbaar van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting, mits het totale bedrag binnen de 1% en 10% van uw (verzamel)inkomen blijft;
  • de schenking is geheel fiscaal aftrekbaar als de schenking in een overeenkomst wordt vastgelegd (minimale schenkingsperiode 5 jaar);
  • over schenkingen aan KNCV Tuberculosefonds is geen schenkbelasting verschuldigd;
  • over legaten en nalatenschappen betaalt KNCV Tuberculosefonds geen erfbelasting.

Oprichten en beheren
Als oprichter sluit u met KNCV Tuberculosefonds een overeenkomst waarin onder andere het bestedingsdoel, de looptijd en de wijze waarop het vermogen vrijkomt voor besteding worden afgesproken en de naam wordt vastgelegd. Het ingelegde vermogen van het fonds op naam wordt door KNCV Tuberculosefonds administratief beheerd.

Begeleiding
U kunt rekenen op persoonlijke begeleiding bij de oprichting van een fonds op naam.

Wij brengen samen met u al uw wensen in kaart en bespreken daarbij graag alle mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor om uw wensen te bespreken.

Ten aanzien van de oprichting van een fonds op naam bij testament wijzen wij u graag op ons (prijs-)arrangement met Maaldrink Notarissen te Den Haag.

Contact
Neem contact op met Ed Fransen, via telefoonnummer 070 – 416 72 88 of stuur een e-mail naar ed.fransen@kncvtbc.org.