Nalatenschap belastingvrij

Uw nalatenschap en de belastingdienst
KNCV Tuberculosefonds hoeft geen belasting te betalen over uw nalatenschap. De reden hiervan is dat wij zijn erkend als een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbiANBI’s zijn de goede doelen die door de belastingdienst zijn goedgekeurd. Het is wettelijk geregeld dat deze instellingen geen erfbelasting (of schenkbelasting) hoeven te betalen. Uw nalatenschap komt daardoor volledig ten goede aan de wereldwijde strijd tegen tuberculose. Met uw hulp helpen we deze ziekte de wereld uit!

CBF
KNCV Tuberculosefonds is natuurlijk ook geregistreerd bij het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit bureau houdt toezicht op de manier waarop goede doelen hun geld besteden en verantwoorden.

Begeleiding bij uw testament
Overweegt u KNCV Tuberculosefonds op te nemen in uw testament? Dan helpen wij u graag. Voor persoonlijk advies en hulp bij het opstellen van uw testament kunt u contact opnemen met ons: 070 416 7220

Meer informatie over een testament opstellen en belasting over uw nalatenschap: