Ambulante zorg voor patiënten met MDR-TBC in Indonesië

TBC is met de juiste behandeling goed te genezen. Maar als een patiënt zijn of haar medicijnen niet volgens een strak schema slikt kan de TBC-bacterie resistent worden, oftewel ongevoelig voor medicijnen.
Behandeling van deze multiresistente vorm (MDR-TBC) en extensief resistente tuberculose (XDR-TBC) duurt driemaal langer dan de behandeling van reguliere TBC, is vele malen duurder en geeft meer en ernstigere bijwerkingen.

We werken in tal van landen hard aan de opzet en uitvoering van programma’s tegen deze resistente vorm van TBC. Daar is geld voor nodig: laboratoria inrichten, veldonderzoek doen in landen waar dit voorkomt en de verantwoorde introductie van nieuwe medicatie.