Ambulante zorg voor patiënten met MDR-tbc in Indonesië

Tbc is met de juiste behandeling goed te genezen. Maar als een patiënt zijn of haar medicijnen niet volgens een strak schema slikt kan de tbc-bacterie resistent worden: ongevoelig voor medicijnen!
Behandeling van deze multiresistente vorm (MDR-tbc) en extensief resistente tuberculose (XDR-tbc) duurt driemaal langer dan de behandeling van reguliere tuberculose, is honderden keren duurder en geeft meer, en ernstigere bijwerkingen. Een onbehandelde persoon met tuberculose kan per jaar vele andere mensen besmetten, waarbij de ziekte zich niet door grenzen laat tegenhouden.

We werken in tal van landen hard aan de opzet en uitvoering van programma’s tegen deze resistente vorm van tuberculose. Daar is geld voor nodig: laboratoria inrichten, veldonderzoek doen in landen waar dit voorkomt en ontwikkelen van nieuwe medicatie.

amr_infographic