Onze doelen voor 2035

 

De korte termijn doelen
Op korte termijn is ons doel om zoveel mogelijk levens te redden en lijden te voorkomen, om de TBC-epidemie te bedwingen en te voorkomen dat multiresistente tuberculose verder verspreidt.

De middellange termijn doelen
Op de middellange termijn streven we naar het behalen van de doelen voor TBC-preventie en bestrijding in lijn met de WHO doelen voor 2035: 95% reductie van het aantal doden en het verminderen van het aantal tbc-gevallen tot minder dan 10 per 100.000 inwoners.
Specifiek voor Nederland willen we in 2035 op het niveau zitten van vrijwel gehele eliminatie, met slechts 1 geval per miljoen inwoners.

Het lange termijn doel
Op de lange termijn is ons doel een wereld vrij van TBC!