Ondersteunen van individuele patiënten

Patiëntenparticipatie
foto trainingen Annet small v2Ook binnen de tbc-bestrijding in Nederland zien we het belang van een patiënt gerichte aanpak. Daarom is KNCV Tuberculosefonds gestart met het ontwikkelen van een forum, waar (ex)patiënten) ervaringen uitwisselen, elkaar informeren en helpen. Daarnaast wordt participatie van patiënten in trainingen, ontwikkeling van voorlichtingsfolders en richtlijnen ingezet en verder uitgewerkt.
Uit de gesprekken met patiënten in het forum is de wens naar voren gekomen om een bredere plek te creëren waar (ex)patiënten ervaringen met elkaar kunnen delen. Hiervoor wordt door KNCV Tuberculosefonds een facebookpagina opgezet. Op deze facebookpagina is het mogelijk om als tbc-patiënt/ex-patiënt ervaringen te delen met elkaar.

Fonds Bijzondere Noden
Het Fonds Bijzondere Noden biedt financiële steun aan in Nederland verblijvende tuberculosepatiënten die over onvoldoende financiële middelen beschikken om eventuele extra kosten te kunnen betalen. Sinds 1979 wordt dit fonds beheerd door KNCV Tuberculosefonds.
Door patiënten te helpen met een kleine financiële ondersteuning zijn zij beter in staat de behandeling af te ronden.
De laatste jaren wordt het belang van ’incentives’ steeds duidelijker, dit zijn kleine beloningen die de patiënt motiveren de behandeling vol te houden

Procedure van de aanvraag
De sociaal-verpleegkundige van de GGD die de tuberculosepatiënt begeleidt, beoordeelt in overleg met de patiënt of aanvullende ondersteuning nodig is en in welke vorm dit zinvol is. In de behandelcentra voor tuberculosepatiënten (Beatrixoord of Dekkerswald) wordt de aanvraag gedaan door het maatschappelijk werk. De aanvraag wordt bij voorkeur in het begin van de behandeling gedaan als de eerste kosten worden gemaakt. In nauw overleg met de patiënt wordt een beloning gezocht die geschikt is met als doel therapietrouw te bevorderen.
De commissieleden van het FBN beoordelen of de aanvraag gehonoreerd kan worden.

Overleg
Voor overleg over een aanvraag kan contact worden opgenomen met een verpleegkundig consulent van KNCV Tuberculosefonds, rianne.vanhunen@kncvtbc.org